Statistiky

Hlavní zdroj statistik pro ČR je web Ministerstva zdravotnictví (MZČR) s grafy atd.: https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19 – tyto oficiální statistiky za ty měsíce korona pandemie už poměrně dost vylepšili. Takže mnou pracně ručně vytvářené statistiky níže ztrácí smysl. Informace o viru, jeho léčbě atd. budu průběžně aktualizovat dále.

U oficiálních statistik je problém, že ne každý, který se cítí špatně, a má i zjevné symptomy připomínající koronavirus (onemocnění COVID-19), je testován. Můžeme tak mít oprávněnou obavu, že počet nakažených je větší. Pouze to není odhaleno, protože nejsou otestováni.

Zde naleznete grafy:

Dosti „škaredý“ je graf rychlosti šíření koronaviru (nevím, z jakého matematického modelu a dat vycházejí), kdy po 23tím dni počet nemocných dost raketově roste (viz podnadpis „Srovnání rozšíření koronaviru vůči ebole a ostatním virům“ na stránce)

Počty nově nakažených a vyléčených v jednotlivých dnech v ČR

Ideální stav bude, když nebudou přibývat nové případy. Respektive počet vyléčených (fialová) bude vyšší, než počet nakažených (modrá). To bude znamenat, že epidemie je v ČR jakž takž pod kontrolou. Nutno ale brát v potaz inkubační dobu, která je cca 2-14 dní, takže vývoj křivky má v tomto zpoždění o tyto dny.
Problémem je také nízký počet testů, které se provedou za jeden den. Vývoj počtu nakažených, tak může spíše kopírovat limity počtu testů, než reálný vývoj počtu nemocných 🙁 V Olomouckém kraji totiž mezi Pondělím 16.3. a ránem středou 18.3. 2020 bylo provedeno jen 15 testů 🙁 (zdroj).

Tento graf již moc aktualizovat nebudu. Na webu COVID-19 má totiž ministerstvo již podobný graf (byť né tak hezký jako tento můj 🙂 ). Ale počty nově nakažených za den tam již jsou… Ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že se v Česku celkem nakazí 15 000 lidí a z toho 3000 do konce března (zdroj).

**Daný den ještě neskončil.. údaj tedy není konečný…
* Pravděpodobně ještě dojde ke zpřesnění počtu

Vztah počtu testů k počtu nakažených (k 19. 4. 2020)

Aktuálně (17.5.2020) linearita se již zdá porušena. Alespoň ve své základní podobě. Statistiky již z důvodu pracovní vytíženosti nebudu aktualizovat.

V současné době se ukazuje, že zde je lineární závislost = čím více testů, tím je odhaleno více nakažených 🙁 (k 14.5.2020 již neplatí) Že se procenta +/- pohybují ve stejných hodnotách ukazuje i graf Procento nově pozitivně testových vůči počtu testovaných za den.

Data jsem zadal do statistického programu PAST a vyšla mi zde korelace (vztah) lineární s hodnotou 0,975, kdy statistická hladina významnosti je 3,318 e-15 (tedy je zde 0,9999999999999669 % /procentní/ pravděpodobnost, že se o lineární závislost jedná).

Aktuálněji (19.4.2020): Linearita se již značně rozpadá. Můžeme tak říci, že zatím se vše vyvíjí dobrým směrem. Testuje se více, ale nově nakažených je méně.

Procento nově pozitivně testových vůči počtu testovaných za den

Aktuálně (17.5.2020) již nebudu tento graf dále aktualizovat. MZČR totiž (snad po měsíci), již dodává podobný graf zde. Nevím proč, použili sloupcový graf, ale data zobrazuje. Níže uvedený graf zde nechávám z „archivních“ důvodů.

Stav se vyvíjel dobře cca do 10. 5. 2020. Nyní (17.5. 2020) se procento nově pozitivních vůči počtu testů zase začíná zvyšovat. Evidentně rozvolňování omezení má vliv na opětovný růst nakažených.

Ministerstvo zdravotnictví (MZČR) ukazuje zde hodně dat, ale myslím, že s nimi neumí moc pracovat. Vzal jsem jejich data a jen udělat pohled, kdy se dívám na procento nově pozitivně testovaných vůči počtu testů za daný den. – Opět, pokud toto číslo (procento) nebude klesat, epidemie není zvládnuta, respektive v populaci jsou stále nově nakažení jedinci.

Pokud se hodnota bude +/- pohybovat ve stejném rozmezí (aktuálně mezi 6-7 %) ukazuje to, že čím více se testuje (počet testů téměř každý den roste), tím více je nalezeno nakažených (je zde tedy lineární závislost). Počty o nakažených tak je nutno brát jako dost relativní… kdyby se testovalo mnohem více, tato čísla by pravděpodobně byla mnohem vyšší. P.S. Statistika není 100%, protože MZČR uvádí počty testů včetně opakovaných testů. Těžko soudit kolik je těchto re-testů za den 🙁 . Aktuálně beru, že jejich počet lze zanedbat.

Nově uvádím zdroje statistik.